เลนส์เฉพาะทาง Hoya เลนส์สำหรับคนทำงานออฟฟิศโดยเฉพาะ

ในคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีปัญหามองใกล้ไม่คมชัด ซึ่งเราเรียกกันอีกชื่อว่า สายตายาวตามวัย (PRESBYOPE) ดังนั้น คนที่อายุมากกว่า 40 ปี จะเริ่มต้องการแว่นสายตาที่ช่วยในการมองใกล้เพิ่มขึ้น

ซึ่งเลนส์ที่สามารถช่วยในการมองใกล้ได้ก็มีให้เลือกใช้หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปค่ะ ในปัจจุบันนั้นมนุษย์ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น ทำให้เกิดเลนส์สายตาเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมเฉพาะเหล่านี้ขึ้นมา ซึ่งแบรนด์ HOYA (โฮย่า) นั้นก็ได้มีการทำเลนส์เฉพาะทางที่ตอบโจทย์ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น