รีวิวตัดเลนส์ Nikon SeeMax Infinite แก้ปัญหาภาพบิดเบือนด้านข้าง

เลนส์เฉพาะทาง Nikon

โรคตาบอดสี (Color Blindness) เป็นโรคที่ส่งผลกระทบในชีวิตประจำวัน เช่น อาจสร้างความลำบากขณะขับรถยนต์ในการมองสัญลักษณ์ไฟจราจรต่างๆ และอาจทำให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ

โดยส่วนใหญ่ตาบอดสีจะเกิดขึ้นในเพศชาย ซึ่งเพศชายทุก 12 คน และเพศหญิงทุก 200 คน จะเป็นตาบอดสี 1 คน ตาบอดสีคืออะไร ? มีสาเหตุเกิดจากอะไร ? หมอรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วค่ะ

ใส่ความเห็น